Twelve Begin’s Day 2020 ครั้งที่ 1

Twelve Begin’s Day 2020 ครั้งที่ 1

สวัสดีชาว Twelve Begin ทุกคน เริ่มต้นเดือนมกราคม ปี 2020 กับกิจกรรม Twelve Begin’s Day
ซึ่งในปี 2019 กิจกรรมนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี เพราะทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายจากการทำงาน ได้ทำกิจกรรมสนุกๆร่วมกัน

ซึ่งในปีนี้กิจกรรม Twelve Begin’s Day ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมกันใหม่ โดยเราจะให้แต่ละคนวางเป้าหมายว่าภายในปีนี้จะต้องทำอะไรให้สำเร็จ ซึ่งแต่ละเป้าหมายของแต่ละคนที่มีความคล้ายคลึงกัน
ก็จะตั้งกลุ่มร่วมกัน เพื่อช่วยกันไปให้ถึงเป้าหมาย เช่น กลุ่มที่มีเป้าหมายว่าต้องการเก็บเงินทำอะไรสักอย่าง หรือกลุ่มที่ต้องการลดน้ำหนัก ดูแลสุขภาพ หรือกลุ่มท่องเที่ยวและฝึกภาษา
โดยในครั้งถัดๆไปเราจะมาร่วมจัดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อเป้าหมายของแต่ละคนเช่น การจัด Workshop ต่างๆ หรือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรในครั้งต่อไปมารอลุ้นกัน

และในปีนี้ 2020 นี้ เราได้เริ่มทำ CSR ที่สามารถเป็นประโยชน์แก่ทั้งเราเองและสังคม อย่างยั่งยืนยาวนานมากยิ่งขึ้น

โดยเราได้ทำการแบ่งทีมทำ CSR กันทั้งหมด 4 ทีม ซึ่งแต่ละทีมจะทำ CSR ที่ตัวเองคิดขึ้นตลอดทั้งปี อย่างเช่น เรื่องขยะ โลกร้อน ความเป็นระเบียบ ต่างๆ
เราคิดว่าการทำกิจกรรม CSR แบบนี้สามารถทำให้เกิดผลดีและเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างในองค์กรของเราเองก่อน
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วงเหลือสังคมต่อไปได้

จากนั้นเราไม่มีกิจกรรมรับน้องใหม่ เนื่องจากครอบครัวของเราได้ขยับขยาย จึงมีการต้อนรับสมาชิกใหม่แบบอบอุ่น น่ารักๆ เพื่อให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

และกิจกรรม Twelve Begin’s Day ในครั้งต่อไปจะมีกิจกรรมดีๆอะไร มาคอยติดตามกัน

Call Now Button