Twelve Begin’s Day ครั้งที่ 2

Twelve Begin’s Day ครั้งที่ 2

Twelve Begin ต้อนรับเดือนมิถุนายนด้วยการไหว้พระ ทำบุญ เปลี่ยนอากศร้อนๆใจร้อนๆให้เย็นลง วันนี้พนักงานทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น Marketing , Telesales , Admin และกราฟิก ร่วมใจกันสวมเสื้อขาว “Let’s Begin” พร้อมรับบุญและพกดวงมาร่วมกิจกรรมกัน ซึ่งได้จัดขึ้นในวัน ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

กิจกรรมเอาใจสายบุญในครั้งนี้ชื่อว่า “ไหว้พระสบายใจ ทำบุญแบบใสๆสไตล์ ทเวลฟ์ บีกิน”  โดยเริ่มออกเดินทางจากบริษัทในเวลา 12.30 น.

โดยแผนการเดินทางสายบุญมี ทั้งหมด 3 วัด วัดแรก วัดกัลยาณมิตร  เวลา 13.30 – 14.30 น. , วัดที่ 2  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เวลา 14.30 – 15.30 น. , วัดที่ 3  วัดระฆังโฆสิตาราม เวลา 15.30 – 16.30 น.

โดยการเดินทางไหว้พระเราจะนั่งเรื่อทั้งข้ามฝากและเรือด่วนเจ้าพระยาเวลาในการไหว้พระและเดินทางโดยร่วมเฉลี่ยวัดละ 1 ชั่วโมง ซึ่งในแต่ละวัดนอกจากจะไหว้พระ ทำบุญกันแล้ว เรื่องโชค เรื่องดวงก็ต้องมา เราจึงมีกิจกรรมไว้ให้สายบุญที่มีดวงดีมาเสี่ยงโชคกัน กับกิจกรรม  “คนดวงเฮงแห่งทเวลฟ์ บีกิน” 

โดยเราจะให้สมาชิกทุกท่านต้องมีการเสี่ยงเซียมซี (ถึงจะมีสิทธิ์เล่นเกม) จะเป็นวัดไหนก็ได้ คนละ 1 ครั้ง  คนไหนเสี่ยงได้หมายเลขใด ให้เขียนใส่กระดาษ โดยเขียนเลขและตามด้วยชื่อป้องกันเลขซ้ำกันจะได้ทราบว่าเป็นของท่านใด หลังจากนั้นจะเสี่ยงหาคนดวงดีค่ะ 

จากนั้นเราจะร่วมรับประทานอาหารร้าน สุ่ม 4 สุ่ม 5 ที่ท่าน้ำศิริราช เวลา 16.30 น. พร้อมกิจกรรมสุดท้าย  สมาชิกทเวลฟ์ บีกิน ร่วมพูดคุยรวมถึงเล่นเกม “วัดดวง” ในกิจกรรมนี้มีทั้งคนดวงเฮง และเฮง(ซวย) คนที่ดวงเฮงจะได้รับรางวัลไปครอบครอง มีรางวัลทั้งหมด 3 รางวัล รวมทั้งร่วมฉลองวันเกิดแก่พนักงานที่เกิดในเดือน มิถุนายน

Call Now Button